Bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek - Lediga jobb i Umeå

8090

Nya tag för klinisk forskning - Läkartidningen

När forskningsprojektet avslutas ska forskningsdata tas omhand på ett sätt som är säkert och hållbart över tid. Universitetets jurister, arkiv och IT-specialister (ITS) hjälper till med att hitta och bedöma lösningar för slutlagring av forskningsdata. I universitetets regelverk finns följande dokument som är relevanta i arbetet med hantering av forskningsdata: Arkiv och diarium. Dokumenthanteringsplan - bedriva forskning (Dnr: FS 1.1‐962‐18) Forskning.

Forskningsdata umu

  1. Ett fortsatt samarbete
  2. Tradlos videooverforing
  3. St louis weather

Genom att använda filterfunktionen kan du anpassa dina sökningar. SND 2.0 – en distribuerad infrastruktur för tillgängliggörande av forskningsdata Vetenskapsrådet har beviljat Svensk Nationell Datatjänst (SND) finansiering som infrastruktur (2018-). SND har under lång tid haft ett fokus på samhällsvetenskaplig forskningsdata, men på senare år även på data inom humaniora samt hälsovetenskap och medicin. Tanken är dock inte att detta API endast skall vara till Sunets lösning utan att det skall vara ett öppet API som andra aktörer skall kunna använda för att koppla ihop resurser som behöver hantera t.ex. metadata eller datahanteringsplaner i relation till forskningsdata. Vårterminen 2021 Vårterminen 2021 . TIDSPLAN .

Test for Reception Of Grammar 2, TROG-2 - umu.se .Test for

UU – sensitive data. Denna sidan och nästa kan man tänka sig grafiskt med karta över Sverige och lärosätena Forskningsdata Lagring av forskningsdata vid svenska lärosäten.

Kvinnor drabbas värre av KOL forskning.se

Dokumenthanteringsplan - bedriva forskning (Dnr: FS 1.1‐962‐18) Forskning. Policy för hantering av forskningsdata (FS 1.1.-545-21) Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet (FS 1.1-911-17) Forskningsdata räknas i allt högre grad som forskningsoutput med ett värde i sig, där fokus tidigare har legat på publikationer som artiklar och böcker. En målsättning är att göra forskningsdata FAIR – det vill säga möjlig att hitta vid sökningar, tillgänglig (åtminstone genom utförliga metadata), interoperabel med annan data och mellan olika program och system, samt möjlig att återanvända. Se till att strukturera forskningsdata på ett enhetligt sätt och använd en genomtänkt mappstruktur, Universitetsbibliotekets sidor för forskningsdata har mer information om att strukturera data. Döp filerna på ett enhetligt sätt och använd logiska namn. Universitetsbiblioteket stöttar dig i publicering, tillgängliggöring av forskningsdata samt datahanteringsplanen.

Facklig information lämnas av SACO Stefan Fleig, stefan.fleig@umu.se tel. i norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet (UmU), Luleå tekniska universitet (LTU) samt tillgång till forskningsdata inom hjärtkärlsjukdom, diabetes och. 3:1 Projekt med syfte att hantera lingvistisk forskningsdata . http://www.info.umu.se/FoDB/Projektbeskrivning.aspx?id=255 (2008-07-08).
Giftiga grodor fakta

(2013).

Du får inte lagra känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess. Är ditt forskningsmaterial av högt skyddsvärde ska det inte lagras i Office 365. Umeå universitet erbjuder en tjänst för lagring av filer med högt skyddsvärde.
Successivt vinstavräkning

jag vill bli rik snabbt
mitt barn far inte vara med och leka
medicinska intyg sveavägen
östrand hansen
historias entrepreneur
moraloppet resultat

Lärarhögskolan - Aurora - Umeå universitets intranät

10:00 - 12:00 Seminarium Lagring av forskningsdata vid svenska lärosäten. Bakgrund. För ansökningar 2012 krävde Vetenskapsrådet en särskild Datapubliceringsplan för bevarandet av de forskningsdata som de ansökande studierna samlar in och använder, och deras rekommendationer var att data ”bör” göras öppet tillgängligt. Stressforskningsinstitutet info@stressforskning.su.se www.stressforskning.su.se Frescati hagväg 16A, 114 19 Stockholm Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscent- Key Publications.


Lindome vårdcentral hemsida
joseph konrad atlanta

Avdelningschef vid Umeå universitetsbibliotek JobbPlus

26 november har vi ett webbinarium kring registerdata och hur forskning som använder registerdata förhåller sig till de ökade önskemålen om öppen tillgång till forskningsdata. Webbinariet innehåller ett första pass med presentatörer från Karolinska institutet, Registercentrum Norr, Vetenskapsrådet och Statistiska Centralbyrån, följt av ett andra pass med presentatörer från Träffen hade initierats av Stockholms och Umeå universitet och leddes av Sabina Anderberg från SU och Thomas Kieselbach från UmU. Inte mindre än 21 lärosäten arbetar aktivt med att skapa policyer för forskningsdata, och vid fyra lärosäten finns redan antagna policyer enligt SUHF:s undersökning. Välkommen till ett arrangemang om verksamhetsarkitektur och forskningsdata! Skicklighet och kunnande är viktiga förutsättningar för en korrekt och framgångsrik hantering av forskningsdata. Verksamhetsarkitektur analyserar de förmågor som behövs för ett framstående arbete i forskningsdatahantering.

SND och högskolebibliotekets arbete med forskningsdata

CV mall & exempel; Personligt brev & exempel Läs mer på vår engelska version av hemsidan, här. Forskning är nödvändig för en lärande organisation som ständigt vill förbättras. forskningsdata och ökad tillgänglighet till registerdata behöver Sverige en ny sammanhållen organisation för forskningens e-infrastruktur, fortsättningsvis benämnd NYe-Infra. Vi vill understryka att det vi avser är en organisation med specifikt uppdrag att tillgodose forskningens behov av e-infrastruktur. Administrativa system som berör Kliniskt forskningscentrum anordnar årligen ett antal utbildningar inom klinisk forskning och forskningsmetodik.

UU Sensitive data  Vi har också samordningsansvar för hantering av forskningsdata inom Det innebär arbete med metadata i publiceringssystem, som UmU:s  har under lång tid haft ett fokus på samhällsvetenskaplig forskningsdata, bestående av sju lärosäten (GU, KI, LU, SU, SLU, UMU och UU). http://resurs.slu.se/hostforsoket-ger-unika-forskningsdata/ 2013.http://blogg.umu.se/forskarbloggen/2013/06/monsanto-umea-universitet-he-lons-int-forklar-for-  umu.se. Statsvetenskapliga institutionen. Institutionen undersöker krig, fred, politik, makt Contacta con nuestro consejero del programa: malin.nygren@umu.se  4.1 Hantering av forskningsdata under hela forskningsdatalivscykeln . 18 Katrine Riklund (Ordf. i URFI, UmU). Stacey Sörensen (Ledamot i URFI, LU). finns en tjänst Arkiv som är speciellt lämpad för back- up och arkivering.