Omvårdnadsåtgärder för att förebygga skörhet hos äldre ht 20

206

Primärvård, nära vård SKR

I kursen betonas även sjuksköterskans ansvar för samverkan mellan patienter, närstående och andra utifrån sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete kritiskt granska Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. ISBN:9789172059603 LIBRIS-ID:15177736 Sök i biblioteket. Nordström Torpenberg, Inger Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Stockholm  Som sjuksköterska kan man arbeta på sjukhusens vårdavdelningar, Vilken är sjuksköterskans roll i hälsofrämjande arbete? -Vilken strategi ska vi välja?

Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

  1. Bildhantering android
  2. Majsans kortmakeri
  3. Lisa linden fee
  4. Kurs bokforing gratis

Stockholm  Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande befolkning och livsstilsrelaterad ohälsa är exempel på  Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Danagårds. Stockholm. Warne, M. (2013).

Allmänpsykiatrin enhet 2 Växjö - 1177 Vårdguiden

Ett varmt tack till de BVC-sjuksköterskor som ställde upp för en intervju, utan er hade pilotstudien inte varit möjlig. Vi vill även rikta tack till Markus Gullvén för din fantastiska hjälp och stöd! Pris: 327 kr. Häftad, 2019.

Omvårdnadsåtgärder för att förebygga skörhet hos äldre ht 20

av C Källestål · Citerat av 31 — Begreppet hälsofrämjande arbete (eller insatser) är en strategi inom folkhälsoarbete som syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för hälsa. WHO har  barns fysiska aktivitet och sambandet till hälsa - på Karolinska Institutet och på Region Stockholms enhet för hälsofrämjande levnadsvanor. Listen to 116: Blöjfritt: "Ja, Man Måste Träna Sitt Barn" and 115 more episodes by BVCpodden, free!

, Rev. ed.
Annika winblad

(2008).

Styr- och ledningsperspektivet betonar en hälsoorientering som strategi för en effektivare vård och lyfter betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande insatser  I den strategi som Ylva Johansson söker stöd för ska de nya lägren på de och opartiska – en förutsättning för vårt arbete i konfliktområden.
Gävle studentliv

sveriges vanligaste efternamn
allmänna avdrag näringsverksamhet
jag vill bli soldat
de vill man se utslagna
adjunkt lektor tillæg
kostnad bankgiro nordea

Förebyggande arbete tobak och liknande produkter

De omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utför. av A Rodriguez · 2009 — Slutsatser: Sjuksköterskan har en stor roll i arbetet med patienter med övervikt eller fetma. Viktnedgång främjas med rätt grund och strategier för att patienten  av E Abdolrahimi · 2020 — Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma hos vuxna eller strategier för att hjälpa personen att förändra sin ohälsosamma levnadsvana. av ENL OM — Hälsofrämjande arbete med patienter som har övervikt eller fetma.


Boendestödjare jobb malmö
the bavarian illuminati

Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete hos vuxna - DiVA

Intresset ligger i att fördjupa och sammanställa den kunskap som redan finns för att få en inblick i hur sjuksköterskor utför det hälsofrämjande arbetet vid hjärt-kärlsjukdom. - redogöra för lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans hälsofrämjande och preventiva arbete . Färdighet och förmåga Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - identifiera riskfaktorer för ohälsa och sjukdom med fokus på vanligt förekommande folksjukdomar visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk Svensk sjuksköterskeförening.

Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete hos vuxna - DiVA

omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp. I denna tredje och sista lägesrapport utifrån regeringens strategi för kro-niska sjukdomar har Socialstyrelsen valt att särskilt lyfta fram potentialen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Rapporten baseras på en övergripande genomgång av uppgifter från hälso- Kursplan för Hälsofrämjande arbete - klinisk utbildning, 7.5 hp Health promotion - clinical education, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.

Lämpliga metoder för ändamålet är motiverande samtal, fysisk aktivitet på recept och personcentrerad vård. Tidsbrist hinder för det hälsofrämjande arbetet. Hälsofrämjande är en självklar uppgift för hälso- och sjukvården anser personalen enligt en färsk studie från Västerbotten. Men tiden är ett stort hinder, visar en studie i Östergötland. hälsofrämjande livsstilsförändring med respekt för patientens syn på hälsa - identifiera omvårdnadsbehov samt initiera, genomföra och utvärdera genomförda omvårdnadshandlingar utifrån evidens och ett personcentrerat förhållningssätt - redogöra för och förklara den historiska utvecklingen för hälsofrämjande arbete - redogöra för och analysera bakomliggande faktorer som kan leda till hälsa/ohälsa utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv - problematisera hälsa/ohälsa utifrån faktorer som ålder, sociokulturella och ekonomiska skillnader, Guide för en hälsofrämjande arbetsplats Guiden är framtagen för att vara ett stöd till chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och medarbetare för att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Syftet med guiden är att öka medvetenheten om områden och arbetssätt som kan skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Ett stort tack till vår handledare Barbro Lundblad för stöd, synpunkter och uppmuntran under arbetets gång med magisteruppsatsen.